Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance Việt Sub (2017)

Diễn viên

: Đang Cập Nhật

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Chiến Tranh


Năm sản xuất

:

2017


Thời lượng: (42/42)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance Việt Sub (2017)

cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Nguỵ, thì lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc.
http://islamisevil.com/Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance Việt Sub (2017)Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance Việt Sub (2017)